درایو زیمنس

درایو زیمنس یکی دیگر از تجهیزات مرتبط با اتوماسیون صنعتی شرکت زیمنس است که در رابطه با موتورهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

درایو زیمنس شامل یک یک موتور و نوعی کنترل کننده است.

هدف از به کارگیری این تجهیزات کنترل و تنظیم وضعیت الکتروموتورها و دور گردش آنها می باشد.

در نتیجه خاموش و روشن کردن موتور به صورت کنترل شده است.

درایو زیمنس انواع مختلفی دارد: به عنوان مثال مدل Micro master پرفروش ترین نوع درایو زیمنس است که علاوه بر کنترل سرعت، حفاظت از موتور در برابر اضافه ولتاژ و اضافه جریان را بر عهده دارد.