کلید مینیاتوری زیمنس

کلید مینیاتوری زیمنس (MBC) یکی از تجهیزات فشار ضعیف زیمنس SENTRON است که به نام فیوز مینیاتوری نیز شهرت دارد.

وظیفه کلید مینیاتوری زیمنس عبارتند از:

  • حفاظت حرارتی (در برابر بار اضافه)
  • حفاظت مغناطیسی
  • عیب یابی سریع در مدار
  • قطع و وصل آسان و سریع مدارهای موجود در پایین دست

به طور کل کلید مینیاتوری زیمنس از تجهیزات خانگی و صنعتی در برابر اضافه بار (جریان های غیرمجاز) و اتصالات کوتاه محافظت می کند.

حفاظت از اضافه بار با استفاده از یک فلز به نام سمینتال انجام می شود.

این فلز در صورت مواجهه با اضافه جریان غیرمجاز گرم شده و با خم شدن، کنتاکت فیوز مینیاتوری رخ می دهد.

نتیجه این فرآیند قطعی مدار است.

حفاظت اتصال کوتاه نیز توسط یک سیم پیچ با قطر زیاد و دور کم انجام می شود.

این وسیله به شکل مغناطیسی اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار را قطع می کند.

کلید مینیاتوری زیمنس در مدل های مختلفی تولید می شوند.

از جمله تیپ های کلید مینیاتوری می توان به B (روشنایی)، C (موتوری)، K (قدرت) و D (ترانسفورماتوری) اشاره کرد.

1pol

2pol

3pol

4pol

کلید مینیاتوری زیمنس