کنتاکتور زیمنس

کنتاکتور زیمنس نمونه دیگری از تجهیزات فشار ضعیف زیمنس SIRIUS است.

این تجهیزات از لحاظ توان رنج وسیعی را شامل می شوند که از 3 وات تا 250 کیلو وات متغیر است.

کنتاکتور با هدف بالا بردن عمر مدار و کاهش تنش های الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

سایزهای مختلفی از کنتاکتورها توسط شرکت زیمنس طراحی و تولید شده است که هر یک توان متفاوتی دارند.

همچنین بر اساس نوع مدل ولتاژهای متفاوتی برای آنها تعریف شده است.

ترمینال های موجود در کنتاکتورها نیز می تواند پیچی، فنری و باس باد باشد.

کنتاکتورهای زیمنس بر حسب سایز عبارتند از:

• S00 تا 5/7 کیلو وات

• S0 تا 5/18 کیلو وات

• S2 تا 37 کیلو وات

• S3 تا 55 کیلو وات

• S6 تا S12 تا 250 کیلو وات