کلید محافظ جان زیمنس

کلید محافظ جان زیمنس

کلید محافظ جان زیمنس (Residual Current Device) به صورت مخفف RCD نامیده می شود.

وظیفه این تجهیزات قطع جریان مدار در شرایط نشت جریان است.

به عبارتی کلید محافظ جان در صورت تشخیص هر گونه اختلاف جریان رفت و برگشت (فاز و نول) مدار را قطع می کند.

نشت جریان بسیار خطرناک است و می تواند منجر به مرگ افراد مرتبط با مدار برق شود.

تیپ های مختلفی از کلید محافظ جان زیمنس تولید و روانه بازار شده است که از جمله آنها می توان به F و A اشاره کرد.

کلید محافظ جان در صورت داشتن قابلیت محافظت از سیستم در برابر اضافه جریان Residual Current Circuit Breaker (RCCB) نامیده می شود.

جلوگیری از آتش سوزی و سایر حوادث مشابه از وظایف کلید محافظ RCCB است.