دستگاه hmi

(Human machine interface) Hmi یک مانیتور (lCD) صنعتی است که از دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تهیه شده و به عنوان یک رابط بین انسان و ماشین عمل می کند.

از hmi برای مانیتورینگ کردن و مشاهده پارامترهای دستگاه های صنعتی استفاده می شود.

اینورتر و Plc نمونه ای از دستگاه های صنعتی هستند که hmi با تغییر در پارامتر آنها کنترل سیستم را برعهده می گیرد.